Ing. Libor Sládek - daňový poradce

Daňový poradce ev. č. 660, Kollárova 16, 586 01 Jihlava, tel.: 567 220 388, fax: 567 210 993, mobil: 604 242 630, e-mail: dane@jihlavsko.com

Ing. Libor Sládek - daňový poradce
Aktuality
Kontakt

Ing. Libor Sládek
Daňový poradce ev. č. 660

Kollárova 16, 586 01 Jihlava

Tel.: 567 220 388
Mobil: 604 242 630

E-mail: dane@jihlavsko.com

CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Základní měsíční sazby - vedení účetnictví a daňová evidence.

Vedení daňové evidence

Cena/měsíc

Neplátce DPH   - do 50 položek

800,-Kč

Neplátce DPH   - do 100 položek

1.600,-Kč

Plátce DPH       - do 50 položek

1.000,-Kč

Plátce DPH       - do 100 položek

1.800,-Kč

Za každých dalších 50 položek

800,-Kč

V ceně je zahrnuto

daňová evidence dokladů,zpracování přiznání k dani z příjmů FO, zpracování daňového přiznání k DPH u plátců DPH, zpracování přiznání k dani silniční, daňové poradenství*, jednání s příslušnými úřady**

Vedení účetnictví

 

Neplátce DPH   - do 50 položek

1.000,-Kč

Neplátce DPH   - do 100 položek

2.000,-Kč

Plátce DPH       - do 50 položek

1.500,-Kč

Plátce DPH       - do 100 položek

3.000,-Kč

Za každých dalších 50 položek

800,-Kč

V ceně je zahrnuto

zaúčtování účetních dokladů,zpracování účetní závěrky, zpracování přiznání k dani z příjmů FO nebo PO, zpracování daňového přiznání k DPH u plátců DPH, zpracování přiznání k dani silniční, daňové poradenství*, jednání s příslušnými úřady**

 *Daňové poradenství v rozsahu 1 hodiny měsíčně

**Jednání v rozsahu – správce daně, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení

Základní měsíční sazby – mzdová agenda.

Zpracování mezd a personalistiky

Cena

Do 50 zaměstnanců

150,-Kč/zaměstnance/měsíc

Nad 50 zaměstnanců

110,-Kč/zaměstnance/měsíc

V ceně je zahrnuto

zpracování mezd včetně přihlášení a ohlášení zaměstnance u ZP a OSSZ, měsíční přehledy pro OSSZ a ZP, vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti, výstupní formuláře pro zaměstnance, zpracování ELDP, zpracování tvrzení a hlášení pro správce daně souvisejících s personální a mzdovou agendou, jednání s příslušnými úřady***

 **Jednání v rozsahu – správce daně, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení

Základní měsíční sazby – daňové poradenství a zpracování daňových tvrzení.

Daňové poradenství

800,-Kč/hodinu (sazba je účtována v členění po 15 minutách tedy po 200,-Kč.

Zpracování daňových tvrzení

dle individuálního ujednání.

Orientační ceny

cena je závislá na časové náročnosti zpracování daňového tvrzení.

Přiznání k dani z příjmů FO

od 1.000,-Kč

Přiznání k dani z příjmů PO

od 2.000,-Kč

Ceny jsou platné od 1.11.2014 a jsou uvedeny bez DPH.

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies