Ing. Libor Sládek - daňový poradce

Daňový poradce ev. č. 660, Kollárova 16, 586 01 Jihlava, tel.: 567 220 388, fax: 567 210 993, mobil: 604 242 630, e-mail: dane@jihlavsko.com

Ing. Libor Sládek - daňový poradce
Aktuality
Kontakt

Ing. Libor Sládek
Daňový poradce ev. č. 660

Kollárova 16, 586 01 Jihlava

Tel.: 567 220 388
Mobil: 604 242 630

E-mail: dane@jihlavsko.com

 Ke změnám daní pro rok 2015.

Novela Zákona o daních z příjmů.

Nejdůležitějšími změnami je

  • omezení výdajových paušálů pro živnostníky ( 60% paušál ) na maximální částku 1.200.000,-Kč a pro "zemědělce ( 80% paušál ) na maximální částku 1.600.000,-Kč,
  • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě o 2.400,-Kč resp 3.600,-Kč,
  • vyjmutí bezúplatných příjmů ze zápůjček, výpros a výpůjček z § 3 odst. 4 písm. j), kdy nebyly předmětem daně a nově pouze osvobození takových příjmů do 100 tis. Kč,
  • omezení okruhu investičních fondů podléhajících sazbě DPPO ve výši 5%,
  • nedošlo ke změnám v možnosti uplatňování některých nezdanitelných částí základu daně a zůstala tedy zachována jejich původní výše, což se týká např. úroků z hypotečních úvěrů nebo odborářských příspěvků.

Novela zákona o DPH č.196/2014 Sb. zavádí tzv. MOSS (mini one stop shop), kterým mění místo poskytnutí u elektronicky poskytovaných služeb, služeb telekomunikačních a služeb rozhlasového a televizního vysílání.

Další novela zákona o DPH, zavádí druhou sníženou sazbu na knihy, léky a dětskou výživu.

do třetice novela zákona o DPH, která zachovává současný limit pro "plátcovství" ve výši 1 mil. Kč.

 

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies